Trang chủ bài thuốc đông y hiệu nghiệm chữa bệnh đau

bài thuốc đông y hiệu nghiệm chữa bệnh đau

  bài thuốc đông y hiệu nghiệm chữa bệnh đau

  CAO THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  CAO THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  CAO THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP Công thức: Hy thiêm (Phơi khô) 1040g Thương nhĩ tử (sao vàng) 520g Thổ phục linh (phơi khô) 520g Hà thủ ô...
  Bài thuốc hiệu nghiệm trị đau mỏi xương khớp, tê bì

  Bài thuốc hiệu nghiệm trị đau mỏi xương khớp, tê bì

  Bài thuốc hiệu nghiệm trị đau mỏi xương khớp, tê bì Công thức: Chi tử (sao đen) 4g                 ...
  BÀI THUỐC GIA TRUYỀN CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  BÀI THUỐC GIA TRUYỀN CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

    BÀI THUỐC GIA TRUYỀN CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP Công thức: 1. Rễ và cây lá lốt 250g                 ...
  BÀI THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  BÀI THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  BÀI THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP Công thức: Vỏ cây gạo          120g                   ...
  Những bài thuốc chữa bệnh Thận và Bàng quang

  Những bài thuốc chữa bệnh Thận và Bàng quang

  Những bài thuốc chữa bệnh thận và bàng quang 方藥治疗腎臟和膀胱疾病 1. Lục vị địa hoàng hoàn Thục địa hoàng 8 lạng Sơn thù nhạc 4 lạng, Sơn dược 4...
  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP Công thức: 1. Thiên niên kiện tươi 6g 2. Quế tiêm 22g 3. Hồng hoa 18g 4. Dây đau xương 40g 5. Rễ lá lốt 20g 6. Xương truật 20g 7. Huyết giác 40g       Bào...
  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP Công thức: Một con rắn hổ mang sông. Một con rắn cạp nong sông. Một con rắn ráo sống. Cách dùng: treo...
  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP Công thức: Rễ và cây đinh lăng (nửa sao vàng, nửa sống) 40g Sơn thục (để sông) 12g Rễ và...
  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP 

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP 

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP Công thức: Cẩm địa là (sao vàng) 120g Rễ cây cò bay (tẩm rượu sao) 120g Rễ lá lốt (tẩm...
  Thuốc xông chữa Xương khớp

  Thuốc xông chữa Xương khớp

  Thuốc xông chữa Xương khớp Công thức:       1. Xương truật 24g 2. Bã trầu 20g 3. Bạch đầu ông 40g 4. Rễ lá lốt 20g Bào chế: các vị trên phơi khô, tán nhỏ       Cách dùng: đào...
  Thuốc xoa bóp bệnh phong thấp

  Thuốc xoa bóp bệnh phong thấp

  Thuốc xoa bóp bệnh phong thấp Công thức: 1. Đinh hương 12g 2. Đại hồi 40g 3. Quế chi 40g 4. Phong khương 20g 5. Huyết giác 80g 6. Xương truật 24g 7. Nhũ hương 16g 8. Một dược 16g 9. Nhục...
  BÀI THUỐC TÊ THẤP

  BÀI THUỐC TÊ THẤP

  BÀI THUỐC TÊ THẤP Công thức: Cây đau xương (sao vàng) Rễ bưởi bung (sao vàng) Rễ mơ vàng (sao vàng) Cây rung rúc (sao...
  BÀI THUỐC PHONG THẤP

  BÀI THUỐC PHONG THẤP

  BÀI THUỐC PHONG THẤP Công thức: Tùng tiết                        400g             Nhũ hương                       40g Cam thảo tiết                 80g               Một dược                         40g Bào chế: Tùng tiết tức là mấu cây Thông...
  BÀI THUỐC THẤP KHỚP

  BÀI THUỐC THẤP KHỚP

  BÀI THUỐC THẤP KHỚP Công thức: Rễ cây cà hoa tím 20g Rễ cỏ xước 20g Củ kim cang 16g Cây lá vòi voi 20g Cành dâu 20g Rễ cối xay 12g Tang ký sinh 12g Vỏ cây chân chim 8g Tổ...
  BÀI THUỐC CHƯỜM

  BÀI THUỐC CHƯỜM

  BÀI THUỐC CHƯỜM Công thức: Cây xương rồng nướng chín bỏ gai (1 đoạn dài độ 2 gang tay) 20g Cỏ gà một nắm nhỏ độ                                                                 12g Lá...
  BÀI THUỐC PHONG THẤP

  BÀI THUỐC PHONG THẤP

  BÀI THUỐC PHONG THẤP Công thức: Nhân trần 40g Huyết giác 12g Thông (lá thông hoặc Hoa thông) 12g Cày ổ rồng (Cốt toái bổ) 20g Thiên niên kiện 8g Cây chồng mâm (Hy thiêm thầo) 20g Dây...
  BÀI THUỐC CHỮA XƯƠNG KHỚP

  BÀI THUỐC CHỮA XƯƠNG KHỚP

  BÀI THUỐC CHỮA XƯƠNG KHỚP Công thức: Tứ chế hương phụ 320g Hoàng nàn chê 160g Bào chế: Hương phụ làm cho sạch lông, giã dập...
  BÀI THUỐC PHONG TÊ THẤP

  BÀI THUỐC PHONG TÊ THẤP

  BÀI THUỐC PHONG TÊ THẤP   Công thức: Ngũ gia bì (sao) 80g Nam đằng tức Núc nác (sao) 80g Hồ điệp căn tức bươm bướm...
  ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  BÀI THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP   Công thức: 1. Sinh địa 20g 2. Xích thược 12g 3. Đương quy 12g 4. Xuyên khung 12g 5. Trần bì 12g 6. Cam thảo 4g 7. Phục linh 12g 8. Bán hạ 12g 9....
  ĐAU NHỨC TOÀN THÂN

  ĐAU NHỨC TOÀN THÂN

  BÀI THUỐC TRỊ ĐAU NHỨC TOÀN THÂN   Công thức Rễ cây sữa bò (thái mỏng phơi khô) 120g Dây đau xương (thái nhò, phơi khô,...
  error: Content is protected !!