Trang chủ bài thuốc đông y hiệu nghiệm chữa bệnh đau

bài thuốc đông y hiệu nghiệm chữa bệnh đau

  bài thuốc đông y hiệu nghiệm chữa bệnh đau

  Bài Thuốc Gia truyền chữa đau khớp Gối

  Bài Thuốc Gia truyền chữa đau khớp Gối

    Bài Thuốc Gia truyền chữa đau khớp Gối Công thức: Chim bìm bịp 2 con sống 2 con mái. (Nếu càng có nhiều càng tốt cứ 1...
  Cây thuốc quanh ta chữa bệnh xương khớp

  Cây thuốc quanh ta chữa bệnh xương khớp

  Cây thuốc quanh ta chữa bệnh xương khớp Hành khô 40g                       3. Tỏi khô                             ...
  Mạch và chứng của bài Chích Cam Thảo thang

  Mạch và chứng của bài Chích Cam Thảo thang

  Mạch và chứng của bài Chích Cam Thảo thang Điều 182. Thương hàn mạch kết đại, tâm, động hồi hộp, dùng Chích cam thảo thang...
  Mạch và chứng của bài Quế chi Nhân sâm thang

  Mạch và chứng của bài Quế chi Nhân sâm thang

  Mạch và chứng của bài Quế chi Nhân sâm thang Điều 168. Bệnh thái dương ngoại chứng chưa giải mà cho hạ nhiều lần, bèn...
  Chứng trạng của bài Toàn phúc đại giả thang

  Chứng trạng của bài Toàn phúc đại giả thang

  Chứng trạng của bài Toàn phúc đại giả thang Điều 166. Thương hàn phát hãn cho thổ, cho hạ. Bệnh giỏi rồi, dưới tâm rắn...
  Chứng trạng của bài Xích Thạch Chi Vũ Dư Lương thang

  Chứng trạng của bài Xích Thạch Chi Vũ Dư Lương thang

  Chứng trạng của bài Xích Thạch Chi Vũ Dư Lương thang Điều 164. Thương hàn uống thang ỉa chảy không dứt, dưới tâm đầy rắn,...
  Chứng trạng của bài Tam uất tiểu bach tán

  Chứng trạng của bài Tam uất tiểu bach tán

  Chứng trạng của bài Tam uất tiểu bach tán Điều 146. Chứng hàn thực kết hung không có chứng sốt cao cho uống bài Tiểu...
  Mạch và chứng của bài Văn cáp tán

  Mạch và chứng của bài Văn cáp thang

    Mạch và chứng của bài Văn cáp thang Điều 145. Bệnh ở dương đáng lý phải phát hãn để giải, lại dùng nước lạnh phun...
  Kim quỹ văn cáp thang

  Kim quỹ văn cáp thang

      Kim quỹ văn cáp thang Bệnh ở dương đáng lý phải phát hãn để giải, lại dùng nước lạnh phun dội vào, nhiệt tà bị...
  Tiểu hãm hung thang

  Tiểu hãm hung thang

      Tiểu hãm hung thang Công thức: Hoàng liên 1 lạng Bán hạ 1/2 thăng (tẩy) Qua lâu thực to thì 1 quả cách dùng: Ba vị trên dùng 6 thăng...
  Đại hãm hung hoàn

  Đại hãm hung hoàn

  Đại hãm hung hoàn Thành phần: Đại hoàng 1/2 cân Đình lịch 1/2 thăng Mang tiêu 1/2 thăng Hạnh nhân 1/2 (bỏ vỏ và đầụ nhọn, sao bắc) Cách dùng: Giã...
  Để đương hoàn

  Để đương hoàn

  Để đương hoàn Thành phần: Thủy điệt 20 con (rang) Manh trùng 20 con (bỏ cách, chân, rang) Đào nhân 20 hạt (bỏ vỏ và đầu nhọn) Đại hoàng...
  CAO THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  CAO THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  CAO THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP Công thức: Hy thiêm (Phơi khô) 1040g Thương nhĩ tử (sao vàng) 520g Thổ phục linh (phơi khô) 520g Hà thủ ô...
  Bài thuốc hiệu nghiệm trị đau mỏi xương khớp, tê bì

  Bài thuốc hiệu nghiệm trị đau mỏi xương khớp, tê bì

  Bài thuốc hiệu nghiệm trị đau mỏi xương khớp, tê bì Công thức: Chi tử (sao đen) 4g                 ...
  BÀI THUỐC GIA TRUYỀN CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  BÀI THUỐC GIA TRUYỀN CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

    BÀI THUỐC GIA TRUYỀN CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP Công thức: 1. Rễ và cây lá lốt 250g                 ...
  BÀI THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  BÀI THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

  BÀI THUỐC CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP Công thức: Vỏ cây gạo          120g                   ...
  Những bài thuốc chữa bệnh Thận và Bàng quang

  Những bài thuốc chữa bệnh Thận và Bàng quang

  Những bài thuốc chữa bệnh thận và bàng quang 方藥治疗腎臟和膀胱疾病 1. Lục vị địa hoàng hoàn Thục địa hoàng 8 lạng Sơn thù nhạc 4 lạng, Sơn dược 4...
  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP Công thức: 1. Thiên niên kiện tươi 6g 2. Quế tiêm 22g 3. Hồng hoa 18g 4. Dây đau xương 40g 5. Rễ lá lốt 20g 6. Xương truật 20g 7. Huyết giác 40g       Bào...
  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP Công thức: Một con rắn hổ mang sông. Một con rắn cạp nong sông. Một con rắn ráo sống. Cách dùng: treo...
  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP

  BÀI THUỐC CHỮA PHONG THẤP Công thức: Rễ và cây đinh lăng (nửa sao vàng, nửa sống) 40g Sơn thục (để sông) 12g Rễ và...