Trang chủ chữa u Tử Cung bằng Đông Y

chữa u Tử Cung bằng Đông Y

  chữa u Tử Cung bằng Đông Y

  THUỐC NAM CHỮA NANG BUỒNG TRỨNG

  THUỐC NAM CHỮA NANG BUỒNG TRỨNG

   THUỐC NAM CHỮA NANG BUỒNG TRỨNG Biện chứng Đông y: Nhiệt phạm huyết phận, cùng với huyết kết lại, ngưng tụ ở bụng dưới. Cách trị: Phá...
  CHỮA U NANG BUỒNG TRỨNG BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA U NANG BUỒNG TRỨNG BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA U NANG BUỒNG TRỨNG BẰNG ĐÔNG Y Biện chứng Đông y: Huyết ứ ngưng kết. Cách trị: Phá huyết nhuyễn kiên, lý khí hành trệ. Đơn thuốc: Gia...
  ĐÔNG Y CHỮA U BƯỚU TỬ CUNG

  ĐÔNG Y CHỮA U BƯỚU TỬ CUNG

  ĐÔNG Y CHỮA U BƯỚU TỬ CUNG Biện chứng Đông y: ứ trệ bào cung, kết thành bướu. Cách trị: Hoạt huyết hoá ứ, tiêu hà tán...
  ĐÔNG Y CHỮA U TỬ CUNG

  ĐÔNG Y CHỮA U TỬ CUNG

  ĐÔNG Y CHỮA U TỬ CUNG Biện chứng Đông y: Tư lự tổn thương Tỳ Vị, Tỳ không thông được huyết. Cách trị: Bổ huyết ích khí,...
  CHỮA U TỬ CUNG BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA U TỬ CUNG BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA U TỬ CUNG BẰNG ĐÔNG Y Biện chứng Đông y: Tỳ hư thấp trở, huyết ứ trở trệ bào cung. Cách trị: ích khí kiện Tỳ,...