Trang chủ ĐAU ĐẦU KINH NIÊN

ĐAU ĐẦU KINH NIÊN

  ĐAU ĐẦU KINH NIÊN

  NGOẠI CẢM PHONG NHIỆT

  NGOẠI CẢM PHONG NHIỆT

   NGOẠI CẢM PHONG NHIỆT BỆNH ÁN Bệnh nhân. Bùi thị L. , 28 tuối. Vào viện: 12 - 10-77 Ra viện: 20- 12 -1977 Số bệnh án: 13-77 Đàn bà...
  ĐAU ĐẦU KINH NIÊN

  ĐAU ĐẦU KINH NIÊN

  ĐAU ĐẦU KINH NIÊN Bệnh nhân: Huỳnh thị Cam, 37 tuổi. Vào viện: Tháng 11-78 Ra viện: 1-1-79 Số bệnh án: 22 - 27 Đàn bà bị nhức đầu...
  ĐAU NHỨC ĐẦU

  ĐAU NHỨC ĐẦU

  ĐAU NHỨC ĐẦU (ĐẦU THỒNG) Bệnh nhân: Vũ Tuan M.... 34 tuổi. Vào viện: Tháng 11-77 Ra viện: 3 - i - 78 Sấy án: 17-77 Đàn ông hình vóc...
  error: Content is protected !!