Trang chủ Mạch lý học

Mạch lý học

  Mạch lý học

  Mạch Phù theo Nhậm Chi Đường

  Mạch Phù theo Nhậm Chi Đường

  Mạch Phù theo Nhậm Chi Đường Dư Hạo Đầu tiên nói về Mạch Phù, Mạch này là mở đầu của các loại Mạch. Cá nhân tôi...
  Mạch Thất Biểu

  Mạch Thất Biểu

  Mạch Thất Biểu 七表脈 (tiếp) Mạch thực: Cuốn cuộn như mạch trường và chắc (Thục là mạch của chứng nhiệt, thục thuộc dương, mạch tới đẫy đà hữu...

  MẠCH CỦA BỆNH HẦU TÝ

  MẠCH CỦA BỆNH HẦU TÝ 喉痺之脈诊 Phiên âm: Hâu ty chi mạch, Sác nhiệt trì hàn Triền hầu tấu mã. Vi phuc tắc nan. Chư phong huyễn vậng,...

  MẠCH CHỨNG ĐIÊN GIẢN

  MẠCH CHỨNG ĐIÊN GIẢN 癲癇的脉象 Phiên âm: Điên nãi trọng âm. Cuồng nãi trong dương. Phù hồng cát khiệu. Trầm cấp hung ương. Giản mạch nghi hư,...

  MẠCH TƯỢNG CỦA MẤT TINH, DI TINH

    MẠCH TƯỢNG CỦA MẤT TINH, DI TINH 失精,遺精 的脈象 Phiên âm: Di tinh bach troc, Vi sáp nhi nhược Hỏa thinh âm hư, Khâu nhuyễn hồng sác....

  MẠCH TƯỢNG CỦA CHỨNG MẤT MÁU, Ứ HUYẾT

    MẠCH TƯỢNG CỦA CHỨNG MẤT MÁU, Ứ HUYẾT 失血瘀血的脉象 Phiên âm: Chư bệnh thất huyết. Mạch tất kiến khâu. Hoãn tiếu khả hỷ, Sác đại khả ưu...

  MẠCH CHỨNG CỦA BỆNH NHIỆT

  MẠCH CHỨNG CỦA BỆNH NHIỆT 熱病的脈 Phiên âm: Bênh nhiệt hữu hỏa Hồng sác khả y. Trầm vi vô hỏa, Vô căn giả nguy. Cốt chưng phát...
  MẠCH CHỨNG THUẬN NGHỊCH CỦA BỆNH HO

  MẠCH CHỨNG THUẬN NGHỊCH CỦA BỆNH HO

    MẠCH CHỨNG THUẬN NGHỊCH CỦA BỆNH HO (KHÁI THẤU) 脈症咳嗽順 逆 Phiên âm: Khái tàu (thấu) da phù Tụ vi quan phế Trầm khấn tiểu nguy, Phù nhuyễn...

  MẠCH TƯỢNG CỦA SỐT RÉT

     MẠCH TƯỢNG CỦA SỐT RÉT (NGƯỢC TẬT) Phiên âm: Ngược mạch tự huyền, Huyền sác giả nhiệt. Huyền tri giả hàn, Đai tán giả triết....

  MẠCH TƯỢNG CHỦ BỆNH NỘI THƯƠNG

  MẠCH TƯỢNG CHỦ BỆNH NỘI THƯƠNG 脈象內傷病 Phiên âm: Âm thực nôi thương. Khi khấu cấp hoạt. Lao quyện nội thương, Tỳ mạch đai nhược Ẩm hòa...
  MẠCH TƯỢNG TẠP BỆNH

  MẠCH TƯỢNG TẠP BỆNH

     MẠCH TƯỢNG TẠP BỆNH 雜病脈象 Phiên âm: Phong thuơng vu vệ. Phù hoãn hữu hãn. Hàn thương vu vinh (dinh). Phù khấn vô hãn. Thử thương vu...
  BẢY  MẠCH TƯỢNG CỦA TẠP BỆNH

  BẢY  MẠCH TƯỢNG CỦA TẠP BỆNH

    BẢY MẠCH TƯỢNG CỦA TẠP BỆNH   Phiên âm: Mạch chi chủ bệnh. Hũu nghi bất nghi. Âm dương thuận nghich Hung cát khả suy. Trung...
  Mạch Thất Biểu là gì?

  Mạch Thất Biểu là gì?

  Mạch Thất Biểu là gì? 七表 脉診 Là 7 loại mạch chủ về Biểu chứng. Mạch Phù: Ấn tay xuống sâu thì mạch không rõ, ấn ở...

  MẠCH BÌNH THƯỜNG TRONG BỐN MÙA

  MẠCH BÌNH THƯỜNG TRONG BỐN MÙA 四時平脈診 Phiên âm: Xuân huyên hạ hồng, Thu mao đông thạch. Tứ quý hòa hoãn, Thị vị bình mạch. Thái quá...
  Bộ vị và phương pháp chẩn Mạch

  Bộ vị và phương pháp chẩn Mạch

  Bộ vị và phương pháp chẩn Mạch 脈診的部位和方法 Phiên âm: Phù vi tâm phê, Trầm Vi thận can. Tỳ vỵ trung châu Phù trâm chi gian Tâm...
  Ba Mạch Súc, Kết, Đại chủ bệnh

  Ba Mạch Súc, Kết, Đại chủ bệnh

  Ba Mạch Súc, Kết, Đại chủ bệnh Phiên âm: Dương thịnh tắc súc, Phê ung during độc. Âm thịnh tắc kết, Sán gia (ha) tích uãt....
  Bệnh Tật liên quan đến bộ vị của Mạch

  Bệnh Tật liên quan đến bộ vị của Mạch

  Bệnh Tật liên quan đến bộ vị của Mạch Phiên âm: Thôn hậu hung thuợng, Quan hậu Cách ha. Xích hậu vu tề. Hạ chí căn...

  CÁCH XEM MẠCH 

    CÁCH XEM MẠCH  Phiên âm Mach hũu thất chẩn, Viết phù, trung trầm. Thượng, ha. tả, hũu, Tiêu tức cầu tâm. Hựu hữu cửu hậu, Cừ...
  MẠCH HOÃN CHỦ BỆNH

  MẠCH HOÃN CHỦ BỆNH

  MẠCH HOÃN CHỦ BỆNH 緩脈主病 Phiên âm: Hoãn đại giả phong, Hoãn tế giả thấp. Hoãn sáp huyết thiểu, Hoãn hoat nội nhiệt. Nhuyễn tiểu âm hư,...
  MẠCH TRƯỜNG, ĐOẢN, TẾ, HỒNG, HƯ THỰC CHỦ BỆNH

  MẠCH TRƯỜNG, ĐOẢN, TẾ, HỒNG, HƯ THỰC CHỦ BỆNH

    MẠCH TRƯỜNG, ĐOẢN, TẾ, HỒNG, HƯ THỰC CHỦ BỆNH   Phiên âm: Trường mạch khí bình. Đoản mạch khí bệnh. Tế tắc khí thiếu. Đại tắc bệnh...
  error: Content is protected !!