Trang chủ đông y chữa tăng huyết áp

đông y chữa tăng huyết áp

  đông y chữa tăng huyết áp

  Chữa Cao huyết áp bằng Thuốc Nam có hiệu quả không?

  Chữa Cao huyết áp bằng Thuốc Nam có hiệu quả không?

  Chữa Cao huyết áp bằng Thuốc Nam có hiệu quả không? Bệnh nhân: Lãm Ngọc Ch.... 37 tuổi. Vào viện: 14-4-78 Ra viện: 14-8-78 Số bệnh án: 44-78 Bệnh chứng: Đàn ông hình vóc...
  CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG ĐÔNG Y Biện chứng Đông y: Âm hư dương kháng. Cách trị: Dục âm tiềm dương. Đơn thuốc: Trấn can tức phong thang gia...
  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ HUYỂT ÁP CAO

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ HUYỂT ÁP CAO

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ HUYỂT ÁP CAO Biện chứng Đông y: Thận âm khuỹ tổn, thuỷ không hàm mộc. Can dương quấy phá thanh không. Cách trị:...
   ĐÔNG Y CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP

   ĐÔNG Y CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP

   ĐÔNG Y CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP Biện chứng Đông y: Phong đờm thượng nghịch. Cách trị: Trấn Can tức phong, thanh nhiệt hoá đờm. Đơn thuốc: Tức phong giáng áp...
  ĐÔNG Y CHỮA  HUYẾT ÁP CAO

  ĐÔNG Y CHỮA  HUYẾT ÁP CAO

  ĐÔNG Y CHỮA  HUYẾT ÁP CAO Biện chứng Đông y: Can dương bốc lên. Cách trị: Tiềm dương giáng áp. Đơn thuốc: Ngao tễ giáng áp tán. Bài thuốc:...
   ĐÔNG Y CHỮA HUYẾT ÁP CAO

   ĐÔNG Y CHỮA HUYẾT ÁP CAO

   ĐÔNG Y CHỮA HUYẾT ÁP CAO Biện chứng Đông y: Can kinh nhiệt thịnh, đờm trọc trung trở. Cách trị: Thanh Can tức phong, hoạt huyết tán ứ. Đơn...
  error: Content is protected !!