Trang chủ Da liễu

Da liễu

    Sẹo lồi ở trẻ em có thể chữa hết không?

    Sẹo lồi là gì? Sẹo lồi (chính xác hơn trong y học là sẹo phì đại) hình thành ngay sau khi vết phỏng hoặc vết...