Search by category:

Có nên học nghành y không? Đã có rất nhiều lựa chọn ngành nghề trong cuộc sống nhưng không ít người đã lựa chọn ngành y làm sự nghiệp cho…

Lời Thề Hippocrate và Đạo Đức Ngành Y Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để…