Search by category:

Xuất tinh máu Xuất tinh máu (XTM) là một triệu chứng thường gặp trong các dạng rối loạn xuất tinh và nó làm cho người bệnh cảm thấy rất lo…

NGƯỜI CHỒNG CỨNG ĐỜ KHI QUAN HỆ XỬ TRÍ THẾ NÀO Thực chất đây gọi là thượng mã phong hay còn gọi là Phạm phòng, (có một số nơi người…

VỆ SINH VÙNG KÍN ĐÚNG CÁCH? Bạn hãy kiểm tra xem mình có thực hiện đúng như các nguyên tắc dưới đây không nhé. Không sử dụng xà phòng bình…