Trang chủ ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT

ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT BẰNG: THUỐC VÀ CHÂM CỨU

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: CHỨNG QUÁNG GÀ

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: CHỨNG QUÁNG GÀ   Chứng quáng gà có tên là "Dạ manh" cứ về đêm thấy ánh sáng đèn là nhìn...
  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT:  ĐAU MẮT HỘT (sa nhãn)

    ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT:  ĐAU MẮT HỘT (sa nhãn)     Sa nhãn là loại bệnh mất truyền nhiễm mạn tính, độ nhẹ nói chung không...
  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT:TOÉT MẮT

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: TOÉT MẮT (kiểm duyên viên)     Kiểm duyên viên là chứng quanh mi mắt bị viêm mạn tính, đặc điểm là bờ...
  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: MỘNG MẮT

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: MỘNG MẮT     Tản lạp thũng là bệnh tắc nghẽn tuyến bài tiết ở mi mắt, chất bài tiết ở tuyến...

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: ĐỤC THỦY TINH THỂ (BẠCH NỘI TRƯỚNG)

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: ĐỤC THỦY TINH THỂ (BẠCH NỘI TRƯỚNG)       Bạch nội trường cũng gọi là nội trướng, thường có 3 loại: Ở...
  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: VIÊM KẾT MẠC CẤP TÍNH

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: VIÊM KẾT MẠC CẤP TÍNH       viêm kết mạc cấp tính thuộc chứng bệnh truyền nhiễm, tục gọi là "đau mắt...
  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: CHẮP LẸO

  ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MẮT: CHẮP LẸO   Chắp lẹo hay mạch lạc thủng, còn có các tên khác như "châm nhãn", "Du châm nhãn", bệnh...