Trang chủ Vị thuốc đông y

Vị thuốc đông y

  QUÁN CHÚNG

  QUÁN CHÚNG

                                   QUÁN CHÚNG                                     (ASPID1UM FALCATUM. BR. CH) Đọc thêm các tên khác: 1) Phượng vĩ thảo 2) Quán trọng 3) Quán chúng căn 4) Quản trọng 5) Quản tiết 6) Quán...
  ĐẤT LÒNG BẾP

  ĐẤT LÒNG BẾP

  ĐẤT LÒNG BẾP (PHỤC LONG CAN) Tính vị: Một tên nữa là Táo tâm thổ khí ôn, vị bình, không độc. Công hiệu: Công hiệu của Phục long...
  PHỤC THẦN

  PHỤC THẦN

  PHỤC THẦN Đọc thêm các tên khác: Vân phục thần Thiên sinh phục thần Phục thần khối Bảo mộc phục thần Châu phục thần Phục...
  QUA LÂU NHÂN

  QUA LÂU NHÂN

  QUA LÂU NHÂN 瓜萋仁   Sách thuốc của cụ Trương Trọng Cảnh dùng nó cứ đếm trái chứ không kể cân lượng đó là chính xác, vì...
  NAM PHÒNG KỶ

  PHÒNG KỶ

    PHÒNG KỶ 防己 Thuốc Nam: dùng rễ Gấc (S1N0MENINM ACƯĨUMREHD et WILS) Đọc thêm các tên khác: 1)Hán phòng kỷ    2) Mộc phòng kỳ      3) Giái...
  PHỤ TỬ

  PHỤ TỬ

  PHỤ TỬ 附子 (ACONITƯM SINENSE) Đọc tên khác: 1) Thục phụ tử 2) Minh phụ phiên 3) Hác phụ 4)Đạm phụ tử 5) Cách tử 6) Chế phụ tư 7)Phụ phiến 8)Thiên chùy 9) Sinh phụ...
  PHỤC LINH

  PHỤC LINH

  PHỤC LINH 茯苓 Tùng chi thần linh, phục kết nhi thành (PORIA COCOS WOLF) Đọc thêm các tên khác: Phục linh 2. Bạch phục linh 3. Bạch vân...
  PHÒNG PHONG

  PHÒNG PHONG

   PHÒNG PHONG 防风 (SILER DIVANICTUM BENTH ET HOOK FIL) Đọc thêm các tên khác: 1) Bỉnh Phong 2) Hồi thảo         3) Lan cán           ...
  PHONG MẬT(MẬT ONG)

  PHONG MẬT(MẬT ONG)

  .     PHONG MẬT(MẬT ONG) Giống Ong mật là một thứ ong biết gây mật (APISCHINENSIS Anh ngữ BEE) Tính chất: Khí ấm, vị ngọt ngon không độc. Đọc thêm...
  ỐC SÊN (OA CỰU)

  ỐC SÊN (OA CỰU)

    ỐC SÊN (OA CỰU) (SNAIL) Đọc thêm các tên khác: Diên du Qua ngưu Ký cư Di du Thảo loa tử Dã loa si  Đô mã...
  NGƯU HOÀNG

  NGƯU HOÀNG

  NGƯU HOÀNG  (BEZOAR) Tinh vị: Khí binh, vị khố, hơi có độc. Công hiệu: Công hiệu của Ngưu hoang chủ trị được chứng trúng phong không nói được, cúng...
  NGŨ LINH CHI 

  NGŨ LINH CHI 

                NGŨ LINH CHI Tức phần phân con Hàn hào. (PTEROPƯS PSELA pHON LAY) Đọc thêm các tên khác: 1. Ngũ linh chi 2. Họp đán 3. Dược bản 4. Hạt đán...
   NGUYÊN HOA

   NGUYÊN HOA

                             NGUYÊN HOA 芫花 (DAPHNE GENKWA SIEB et ZUCC) Đọc thêm các tên khác: 1. Trần...
  NGŨ VỊ TỬ

  NGŨ VỊ TỬ

      HẠT NẮM CƠM (NGŨ VỊ TỬ) 五味子 (SCH1ZANDRA GH1NENSIS RALL) Tên khác: Chích ngũ vị Hồng nội tiêu Tráng vị 5. Kim linh tư 6. Trị trừ vị 7. Vị...
  MAI BA BA

  MAI BA BA

  MAI BA BA (MIẾT GIÁP) Giống ba ba nó bò vòng chân nó đi kiềng cẳng, chân nó khoéo, bốn cái chân đều như bốn...
  THỊT BA BA

  THỊT BA BA

  THỊT BA BA (MIẾT NHỤC) Tính vị:  Khí hàn, vị ngọt, không độc. Thịt ba bá ăn ngon mà bổ, ai ăn được nhiều có thể chữa...
  THỊT NGAN (NGA NHỤC) 

  THỊT NGAN (NGA NHỤC) 

  THỊT NGAN (NGA NHỤC)  (ANSER DOMESTICA GEESE) Đọc thêm các tên khác: 1 Gia nhạn 2. Thư nhạn. Tính vị: Khí bình, vị cam, hơi có độc. Công hiệu: Công hiệu...
  NHŨ HƯƠNG

  NHŨ HƯƠNG

    NHŨ HƯƠNG (PISTACIA LENTISCUS L.) Đọc thêm các tên khác: Minh nhũ hương Thổ lỗ hương Ma lặc hương Đích nhũ hương Huân lục hương Chê...
  NHÂN SÂM NHỊ HỒNG

  NHÂN SÂM NHỊ HỒNG

  NHÂN SÂM NHỊ HỒNG Sâm tu hay sâm nhị hồng cúa loài sâm nào thì theo tính của loài sâm ấy, nó là những rễ...
  NHÂN SÂM

  NHÂN SÂM

  NHÂN SÂM CAO LY        (KOREA GINSENG)   Đọc thêm các tên khác: Bạch điều sâm 2. Triều tiên sâm Hàn quốc sâm 4. Bách...