Search by category:

Phản ứng huyết thanh Giang mai là một phương pháp cần thiết để: Chẩn đoán bệnh. Theo dõi sau điều trị. Tầm soát trong cộng đồng. Có 2 loại phản…

ĐẠI CƯƠNG Định nghĩa Bệnh Sùi Mào gà (Mồng gà) là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do siêu vi Papil­loma ở người (Human Papilloma Virus – HPV)…

ĐỊNH NGHĨA HIV được viết tắt từ tiếng Anh: Human Immunodeficiency Virus và AIDS từ Acquired Im­munodeficiency Syndrome có nghĩa là Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc Phải. Người…