Search by category:

Nhiễm khuẩn đường sinh sảnlà một thuật ngữ rộng bao gồm các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dụcvà các nhiễm khuẩn đường sinh sản khác không lây truyền…

1. Đại cương Sa sinh dục còn gọi là sa tử cung, nhưng gọi sa sinh dục thì đúng hơn, vì trong nhiều trường hợp không những chỉ sa tử…