Search by category:

Tự kỷ là bệnh nặng về sự phát triển thần kinh có từ lúc mới sinh hay một thời gian ngắn sau đó. Các triệu chứng đặc thù của bệnh…

Nên cho trẻ khám tâm lý khi nào? Một trẻ đang chơi cùng chuyên viên tâm lý Đơn vị Tâm Lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám trẻ em và…