Trang chủ đông y điều trị trào ngược dạ dày thực quản

đông y điều trị trào ngược dạ dày thực quản

  đông y điều trị trào ngược dạ dày thực quản

  CHỮA VIÊM LOÉT DẠ DÀY

  CHỮA VIÊM LOÉT DẠ DÀY

  BÀI THUỐC KINH NGHIỆM CHỮA VIÊM LOÉT DẠ DÀY - HÀNH TÁ TRÀNG Kinh nghiệm dùng bài Ô bối tán cắt cơn đau bệnh viêm...
  CHỮA ĐAU DẠ DÀY

  CHỮA ĐAU DẠ DÀY

  BÀI THUỐC KINH NGHIỆM CHỮA ĐAU DẠ DÀY Công thức: 1. Thương truật (sao) 12g 2. Hậu phác 12g 3. Trích cam thảo 16g 4. Trần bì (sao vàng) 12g 5. Đảng sâm 20g 6. Phục...
  THUỐC CHỮA DẠ DÀY

  THUỐC CHỮA DẠ DÀY

    BÀI THUỐC CHỮA DẠ DÀY Công thức:       1. Hoàng kỳ 12 gam 2. Cam thảo 8 gam 3. Mộc hương 8 gam 4. Lá khôi 10 gam 5. Đẳng sâm 10 gam 6. Quế chi 10 gam 7....
  CHỮA BỆNH DẠ DÀY

  CHỮA BỆNH DẠ DÀY

  BÀI THUỐC CHỮA BỆNH DẠ DÀY Công thức: 1. Ngũ linh chi 10 gam 2. Xuyên quy 12 gam 3. Huyền hồ sách 10 gam 4. Hương phụ 8 gam 5. Hoàng kỳ 10 gam 6....
  QUAN SÁT NGŨ QUAN

  QUAN SÁT NGŨ QUAN

  QUAN SÁT NGŨ QUAN A- NGUYÊN VĂN : Ngũ khỉ(1)giả, ngủ tạng chi sử dã. Ngũ thời chi phó dã. Ngủ quan(2)giả, ngủ tạng chi duyệt dã. Mạch...
  THUỐC NAM CHỮA TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY

  THUỐC NAM CHỮA TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY

  THUỐC NAM CHỮA TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY (TÀO TẠP) Tào tạp là nói ở vùng ngực cồn cào, xốn xáo, khó chịu, nặng hơn nữa thì...
  THUỐC NAM ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY

  THUỐC NAM ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY

  THUỐC NAM ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY (THÔN TOAN-Ợ CHUA)   A - BỆNH LÝ Bệnh ợ chua và mửa chua là triệu chứng của bệnh...
  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY, THỰC QUẢN

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY, THỰC QUẢN

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY, THỰC QUẢN “Ợ chua” là triệu chứng điển hình của bệnh trào ngược dạ dày.   Nếu hàng...
  THUỐC NAM ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY, THỰC QUẢN

  THUỐC NAM ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY, THỰC QUẢN

  THUỐC NAM ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY, THỰC QUẢN: Bệnh nhân trào ngược dạ dày ghi nhớ “ba điều kiêng kỵ và ba...
  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN: TỔNG QUAN

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN: TỔNG QUAN   I. Trào ngược Dạ dày - Thực quản là gì? Trào ngược dạ dày bệnh...