Search by category:

Thành phần Thập toàn đại bổ: Đẳng sâm 12g Đương quy 12g Hoàng kỳ 12g Bạch linh 12g Bạch thược 12g Nhục quế 4g Bạch truật 12g Xuyên khung 8g…

Ma hoàng thang Thành phần Ma hoàng thang: Ma hoàng 6g Hạnh nhân 8g Quế chi 4g Cam thảo 4g Cách dùng: Sắc uống. Ma hoàng sắc Trước, đun sôi,…

Cát căn thang Thành phần: Cát căn 12g Th­ược d­ược 6g Quế chi 6g Chích cam thảo 6g Ma hoàng 8g Đại táo 12 quả Sinh kh­ương 8g Cách dùng:…

Quế chi thang Thành phần Quế chi thang: Quế chi 12g Đại táo 4 quả Bạch th­ược 12g Sinh kh­ương 4g Cam thảo 6g Cách dùng: Sắc uống làm 3…

Tang cúc ẩm Thành phần: Tang diệp 10g Hạnh nhân 8g Cúc hoa 4g Cát cánh 8g Liên kiều 6g Lô căn 10g Bạc hà 4g Cam thảo 4g Cách…

Ngân kiều tán Thành phần: Liên kiều 30g Kim ngân hoa 30g Cát cánh 18g Bạc hà 18g Trúc diệp 12g Sinh cam thảo 16g Kinh giới tuệ 12g Đạm…

Việt tỳ thang Thành phần: Ma hoàng 8g Cam thảo 6g Sinh kh­ương 8g Đại táo 6g Thạch cao 24g Cách dùng: Sắc nước uống. Công dụng: Tán phong thanh…

Giải cơ thang Thành phần: Cát căn 12g Bạch th­ược 6g Hoàng cầm 6g Đại táo 3 quả Ma hoàng 4g Cam thảo 6g Cách dùng: Sắc uống, ngày 1…

Bại độc tán (Nếu dùng Nhân sâm thay Đẳng sâm thì gọi là ph­ương Nhân sâm bại độc tán) Thành phần: Sài hồ 40g Kh­ương hoạt 40g Tiền hồ 40g…

Sâm tô tán Thành phần: Đẳng sâm 28g Trần bì 20g Tô diệp 28g Cam thảo 20g Cát căn 28g Cát cánh 20g Tiền hồ 28g Chỉ xác 20g Bán…