Trang chủ NHỮNG BÀI THUỐC BỔ DƯƠNG

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ DƯƠNG

  NHỮNG BÀI THUỐC BỔ DƯƠNG

  LỤC VỊ ĐIAN HOÀNG HOÀN

  LỤC VỊ ĐIAN HOÀNG HOÀN

  LỤC VỊ ĐIAN HOÀNG HOÀN 六味地黄丸 Liùwèi dìhuáng wán Tiền Ất Phần 5 Trương Trọng Cảnh dùng hoàn này để chữa chứng tiêu khát cho Hán Vũ Đế, Dụ...
  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN

  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN

  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN 六味地黄丸 Liùwèi dìhuáng wán Tiền Ất Phần 4 Vì tướng hỏa có thể thay thế vị trí của Tâm hỏa của Tâm làm việc,...
  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN

  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN

  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN 六味地黄丸 Liùwèi dìhuáng wán Tiền Ất Phần 3 Bài này sắc uống gọi là "Lục vị địa hoàng thang", công dụng như thuốc hoàn....
  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN

  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN

  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN  六味地黄丸 Liùwèi dìhuáng wán Tiền Trọng Dương(Tiền Ất) phần 2 Phục Linh thẩm thấp nhiệt ở trong Tỳ mà thông Thận giao Tâm. Trạch...
  Tiền trọng Dương ( Tiền Ất)

  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN

  LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN 1 六味地黄丸 Liùwèi dìhuáng wán Tiền trọng Dương Phần 1 ( Nhân bài Bát vị của Trọng Cảnh giảm đi 2 vị Quế Phụ...
  NHỮNG BÀI THUỐC BỔ DƯỠNG

  NHỮNG BÀI THUỐC BỔ DƯỠNG

  NHỮNG BÀI THUỐC BỔ DƯỠNG Bổ là bổ xung vào chỗ thiếu hụt. Dưỡng là vun đắp, giữ gìn khiến cho cuộc sống điều độ,...
  error: Content is protected !!