Search by category:

Lồng ruột là một trong những bệnh cấp cứu ngoại khoa, xảy ra hằng ngày tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Hầu như ngày nào cũng có một vài trường…

Đi cầu là một quá trình sinh lý giúp thải loại những chất cặn bã không được cơ thể sử dụng. Quá trình đi cầu bình thường mang lại cho…