Search by category:

Mi mắt là một cơ quan quan trọng của cơ thể giúp bảo vệ mắt bé khỏi sự xâm nhập của những dị vật có thể làm hại mắt. Chỉ…

Định nghĩa: là nhóm bệnh do một hoặc nhiều rối loạn của hệ thống miễn dịch dẫn đến giảm khả năng đề kháng của cơ thể và dễ bị nhiễm…

Hạt cơm thường Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu mù đôi, thử nghiệm lâm sàng có đối chứng đã cho thấy cimetidin không hiệu quả nhiều trong điều trị…

Virus sinh u nhú ở người – HPV (Human Papillomavirus) Human Papillomavirus (HPV) là loài virus sinh u nhú chứa vật liệu di truyền DNA, có ái tính mạnh với…