Kinh lạc

Kỳ kinh bát mạch

Kỳ kinh bát mạch 1- Nguồn Gốc Kỳ Kinh Bát Mạch Nguồn gốc của Kỳ Kinh Bát Mạch bắt nguồn từ sách Nội Kinh (Linh Khu,...

Cách vận dụng biệt lạc trong châm cứu

BIỆT LẠC (LẠC MẠCH) VÀ CÁCH VẬN DỤNG ĐẠI CƯƠNG Biệt lạc là các đường dẫn truyền khí huyết, xuất phát từ các lạc huyệt của...

Quan Niệm Của Y Học Hiện Đại Về Hệ Kinh Lạc

QUAN NIỆM CỦA Y HỌC HIỆN ĐẠI VỀ HỆ KINH LẠC Giới khoa học ngày nay chưa có thống nhất về sự hiện hữu của...

Tác Dụng Của Kinh Mạch

Tác Dụng Của Kinh Mạch A- Về Sinh Lý: 1- Kinh lạc có chức năng vận hành khí huyết nuôi dưỡng toàn thân. - Thiên 'Kinh Mạch'...

Kinh biệt và cách vận dụng

KINH BIỆT VÀ CÁCH VẬN DỤNG Mười hai kinh biệt được xếp chung vào nhóm kinh mạch. Tuy nhiên nó tạo thành hệ thống đường đặc...

Vai trò của hệkinh lạc trong châm cứu

VAI TRÒ CỦA HỆ KINH LẠC SINH LÝ BÌNH THƯỜNG Cơ thể con người được cấu tạo bởi: ngũ tạng, lục phủ, phủ khác thường (kỳ...

Các huyệt trên mạch nhâm

MẠCH NHÂM Trung cực Mộ huyệt của Bàng quang. Vị trí: đường giữa bụng, bờ trên xương mu đo lên 1 thốn (rốn xuống 4 thốn). Tác dụng:...

3 kinh cân âm ở tay

3 KINH CÂN ÂM Ở TAY KINH CÂN PHẾ Lộ trình đường kinh Xuất phát góc ngoài gốc ngón cái (thiếu thương), chạy theo đường kinh chính...

Học thuyết kinh lạc trong châm cứu

Học thuyết kinh lạc Học thuyết Kinh lạc, cũng như những học thuyết âm dương, Ngũ hành, Tạng phủ, Dinh, Vệ, Khí, Huyết... là một...

Các huyệt trên kinh can

KINH CAN Đại đôn Tỉnh mộc huyệt của Can. Huyệt còn có tên thủy tuyền, đại thuận. Vị trí: huyệt ở trên đầu ngón chân cái, cách...

3 kinh cân dương ở tay

3 KINH CÂN DƯƠNG Ở TAY KINH CÂN TIỂU TRƯỜNG Lộ trình đường kinh Xuất phát từ góc trong gốc móng út (thiếu xung), gắn vào cạnh...

Các huyệt trên kinh đởm

KINH ĐỞM Phong trì Hội của thủ túc thiếu dương và Dương duy mạch. Vị trí: dưới đáy hộp sọ, bờ trong cơ ức đòn chũm và...

3 kinh cân âm ở chân

3 KINH CÂN ÂM Ở CHÂN KINH CÂN TỲ Lộ trình đường kinh Xuất phát góc trong gốc ngón cái (huyệt ẩn bạch), chạy đến mắt cá...

Các huyệt trên kinh tam tiêu

KINH TAM TIÊU Quan xung Tỉnh kim huyệt của Tam tiêu. Vị trí: huyệt ở trên đường tiếp giáp giữa da gan và lưng bàn tay của...

3 kinh cân dương ở chân

3 KINH CÂN DƯƠNG Ở CHÂN KINH CÂN BÀNG QUANG Lộ trình đường kinh Xuất phát góc ngoài gốc móng út (chí âm), đến mắt cá ngoài...

Các huyệt trên kinh tâm bào

KINH TÂM BÀO Khúc trạch Hợp thủy huyệt của Tâm bào. Vị trí: huyệt nằm ở bờ trong tấm gân cơ 2 đầu, trên nếp gấp khuỷu...

kinh cân và cách vận dụng

KINH CÂN VÀ CÁCH VẬN DỤNG ĐẠI CƯƠNG Đây là các nhánh lớn xuất phát từ các đường kinh chính và chạy đến cơ và gân...

Các huyệt trên kinh thận

KINH THẬN Dũng tuyền Tỉnh mộc huyệt của Thận. Huyệt còn có tên địa xung, quệ tâm, quyết tâm, địa cù. Vị trí: lấy ở điểm nối...

Phương pháp vận dụng lộ trình đường kinh

PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG LỘ TRÌNH ĐƯỜNG KINH Kinh lạc là những đường vận hành khí huyết. Những con đường này chạy khắp châu thân,...

Các huyệt trên kinh bàng quang

KINH BÀNG QUANG Phế du Bối du huyệt của Phế. Vị trí: giữa đốt sống lưng D3 - D4 đo ra 2 bên mỗi bên 1,5 thốn. Tác...