Trang chủ Kinh lạc

Kinh lạc

  A THỊ HUYỆT

  A THỊ HUYỆT

  A THỊ HUYỆT 阿是穴 (Ashi,Points E Shi, E Shi Point, Bu Ding Xue, Tian Ying Xue.) A Thị huyệt là gì? A Thị huyệt là điểm nhạy...
  THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA

  THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA

    THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA PHÉP DƯỠNG SINH VỚI TUỔI THỌ CON NGƯỜI A- NGUYÊN VĂN: Thượng cổ chi nhãn, kỳ tri đạo giả, pháp vu...

  Các huyệt trên mạch nhâm

  MẠCH NHÂM Trung cực Mộ huyệt của Bàng quang. Vị trí: đường giữa bụng, bờ trên xương mu đo lên 1 thốn (rốn xuống 4 thốn). Tác dụng:...

  3 kinh cân âm ở tay

  3 KINH CÂN ÂM Ở TAY KINH CÂN PHẾ Lộ trình đường kinh Xuất phát góc ngoài gốc ngón cái (thiếu thương), chạy theo đường kinh chính...

  Học thuyết kinh lạc trong châm cứu

  Học thuyết kinh lạc Học thuyết Kinh lạc, cũng như những học thuyết âm dương, Ngũ hành, Tạng phủ, Dinh, Vệ, Khí, Huyết... là một...

  Các huyệt trên kinh can

  KINH CAN Đại đôn Tỉnh mộc huyệt của Can. Huyệt còn có tên thủy tuyền, đại thuận. Vị trí: huyệt ở trên đầu ngón chân cái, cách...

  3 kinh cân dương ở tay

  3 KINH CÂN DƯƠNG Ở TAY KINH CÂN TIỂU TRƯỜNG Lộ trình đường kinh Xuất phát từ góc trong gốc móng út (thiếu xung), gắn vào cạnh...

  Các huyệt trên kinh đởm

  KINH ĐỞM Phong trì Hội của thủ túc thiếu dương và Dương duy mạch. Vị trí: dưới đáy hộp sọ, bờ trong cơ ức đòn chũm và...

  3 kinh cân âm ở chân

  3 KINH CÂN ÂM Ở CHÂN KINH CÂN TỲ Lộ trình đường kinh Xuất phát góc trong gốc ngón cái (huyệt ẩn bạch), chạy đến mắt cá...

  Các huyệt trên kinh tam tiêu

  KINH TAM TIÊU Quan xung Tỉnh kim huyệt của Tam tiêu. Vị trí: huyệt ở trên đường tiếp giáp giữa da gan và lưng bàn tay của...

  3 kinh cân dương ở chân

  3 KINH CÂN DƯƠNG Ở CHÂN KINH CÂN BÀNG QUANG Lộ trình đường kinh Xuất phát góc ngoài gốc móng út (chí âm), đến mắt cá ngoài...

  Các huyệt trên kinh tâm bào

  KINH TÂM BÀO Khúc trạch Hợp thủy huyệt của Tâm bào. Vị trí: huyệt nằm ở bờ trong tấm gân cơ 2 đầu, trên nếp gấp khuỷu...

  kinh cân và cách vận dụng

  KINH CÂN VÀ CÁCH VẬN DỤNG ĐẠI CƯƠNG Đây là các nhánh lớn xuất phát từ các đường kinh chính và chạy đến cơ và gân...

  Các huyệt trên kinh thận

  KINH THẬN Dũng tuyền Tỉnh mộc huyệt của Thận. Huyệt còn có tên địa xung, quệ tâm, quyết tâm, địa cù. Vị trí: lấy ở điểm nối...

  Phương pháp vận dụng lộ trình đường kinh

  PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG LỘ TRÌNH ĐƯỜNG KINH Kinh lạc là những đường vận hành khí huyết. Những con đường này chạy khắp châu thân,...

  Các huyệt trên kinh bàng quang

  KINH BÀNG QUANG Phế du Bối du huyệt của Phế. Vị trí: giữa đốt sống lưng D3 - D4 đo ra 2 bên mỗi bên 1,5 thốn. Tác...

  Kinh (Túc thái dương) bàng quang trong châm cứu

  Kinh (Túc thái dương) bàng quang Lộ trình đường kinh Bắt đầu từ khóe mắt trong (tình minh), chạy lên trán, vòng từ trước trán ra...

  Các huyệt trên kinh tiểu trường

  KINH TIỂU TRƯỜNG Thiếu trạch Tỉnh kim huyệt của Tiểu trường. Huyệt này còn có tên tiểu cát. Vị trí: huyệt nằm ở nơi tiếp giáp giữa...

  Kinh (Thủ Thái Dương) Tiểu Trường Trong Châm Cứu

  Kinh (Thủ thái dương) tiểu trường Lộ trình đường kinh Bắt đầu từ góc trong gốc móng ngón tay thứ 5, chạy dọc theo đường nối...

  Các huyệt trên kinh tâm

  KINH TÂM Thiếu hải Hợp thủy huyệt của Tâm. Huyệt còn có tên khúc tiết. Vị trí: cuối nếp gấp trong nếp khuỷu tay. Tác dụng: sơ tâm...