Search by category:

3 đặc trưng của trường thọ, 40 tuổi còn có 1 số đặc trưng, ngầm báo cơ thể bạn cực chuẩn. 1 người có trường trường thọ hay không, cơ…

Ù tai là một cảm giác về âm thanh mà không do tác động bên ngoài kích thích vào bộ phận nghe. Được mô tả như âm thanh có thể…

Mùi khó chịu có thể xuất phát từ những bất thường trong khoang miệng, khoang mũi, xoang, phổi, ống tiêu hóa hoặc khí thoát ra từ hệ thống tuần hoàn.…