Trang chủ Cây thuốc nam

Cây thuốc nam

  Cây thuốc nam

  NGỌN ANH TÚC 

  NGỌN ANH TÚC 

  NGỌN ANH TÚC  罂粟 Yīngsù Ngọn non cây Anh Túc. Tính chất : Khí bình, vị cam, không độc. Tác dụng: Dùng nó làm món rau ăn thường có thể...
   ANH TÚC TỬ 

   ANH TÚC TỬ 

   ANH TÚC TỬ  罂粟子 Yīngsù zi Đọc thêm các tên khác : Mề nang tử, Bạch mễ, Anh túc mễ, Ngự mễ Tượng cốc, Dương cồ mễ, Lệ xuân...
  KINH NGHIỆM CHỮA CHẤN THƯƠNG

  KINH NGHIỆM CHỮA CHẤN THƯƠNG

  BÀI THUỐC KINH NGHIỆM CHỮA CHẤN THƯƠNG Công thức: 1. Rễ si 50 gam 2. Huyết giác 50 gam 3. Quy vỹ 30 gam 4. Giây đau xương 50 gam 5. Nhục quế 25 gam 6....
  BÁCH THẢO SƯƠNG

  BÁCH THẢO SƯƠNG

  BÁCH THẢO SƯƠNG  Tục gọi là nhọ nồi Đọc thêm các tên khác : Táo đột mặc Táo ngạch mặc Táo yên môi Táo môi Ngạch thượng mặc...
  BĂNG ĐƯỜNG

  BĂNG ĐƯỜNG

  BĂNG ĐƯỜNG Đường phèn (SUGAR CONDY) Đọc thêm các tên khác : Kết tinh đường                         ...
  BỒ CÔNG ANH

  BỒ CÔNG ANH

  BỒ CÔNG ANH 蒲公英 Tục gọi là cây diếp dại (TAEAXACU MOFFICINALE WĨGG) Đọc thêm các tên khác : cấu nậu thảo               ...
  BẠCH MAO CĂN

  BẠCH MAO CĂN

  BẠCH MAO CĂN 白茅根 (Rễ cỏ tranh) IVPERATA AMN DIN ACEA) Đọc thêm các tên khác : Dã gian căn, Lan căn, Ty mẫu Địa cân căn, Như căn, Mạch...
   BẠCH LẠP (Sáp ong)

   BẠCH LẠP (Sáp ong)

   BẠCH LẠP (Sáp ong) (CTỈÌE BLANCHE BEES WAX) Đọc thêm các tên khác : Hoàng lạp tức là sáp ong thơm và mềm dẻo Mạt lạp Tính chất: Khí...
  BẠCH BIỂN DẬU 

  BẠCH BIỂN DẬU 

  BẠCH BIỂN DẬU  (Đậu ván trắng) (DOLĨCHOS LABLAB) Đọc thêm các tên khác : Duyên lỵ đậu Dáng song Nga mi đậu Biển đậu Bạch biển đậu Bạch nga mi đậu Sao biển đậu Tính...
  BẠCH LIỄM 

  BẠCH LIỄM 

  BẠCH LIỄM  SIS SERJANIAC FOLIA) Đọc thêm các tên khác : Bạch tháo, Bạch căn, Thỏ bạch Bạch liềm, cản Côn lôn, Miêu nhi noãn, Kính thào Tính chất...
  BẠCH GIỚI TỬ

  BẠCH GIỚI TỬ 

  BẠCH GIỚI TỬ  (SINAPIS ALBA) Đọc thêm các tên khác : Hồ giới, Thục giới Bạch lạt tứ, Thái chi Tính chất : Khí ôn, VỊ tân, không độc. Công...
  BẠCH ĐÀN HƯƠNG

  BẠCH ĐÀN HƯƠNG

  BẠCH ĐÀN HƯƠNG (SANTALUM ALBUM L) Đọc thêm các tên khác : Đàn hương phiến , Sam đàn Cây bạch đàn, Chiên đàn Chân đàn, Hoàng anh hương Bạch ngân...
  BẠCH CHỈ NAM

  BẠCH CHỈ NAM

   BẠCH CHỈ NAM  Đọc thêm các tên khác : Hương thao, Câu chất Tính chất : Khí ôn, vị cay, không độc. Công hiệu:  Tính Bạch chỉ nam cũng...
  BẠCH CƯƠNG TÀM 

  BẠCH CƯƠNG TÀM 

  BẠCH CƯƠNG TÀM  (BOMBYX MORI L) Đọc thêm các tên khác : Tàm thuẻ, Tàm cô chi,  Tàm dũng Sao cương tàm,  Từ băng Bạch Trực cương tàm ,...
  BẠC HÀ (BA THÁI)

  BẠC HÀ (BA THÁI)

  BẠC HÀ (BA THÁI) (SPINACEA OLERACEA MILL) Đọc thêm các tên khác : Xích căn thái Ba lăng Tính chất : hoạt lãnh, vị cam. không độc. Công hiệu: Ba thái lợi...
  CHUỐI (BA TIÊU)

  CHUỐI (BA TIÊU)

  CHUỐI (BA TIÊU) (MUSA BASJOO CIEB) Đọc thêm các tên khác : Ưu đàm hoa     Cam tiêu Thiên thư         Ba tiêu căn Hương tiêu   ...
  BA KÍCH

  BA KÍCH

      BA KÍCH Tính chất : Khí hơi ôn, vị tân cam, không độc. Công hiệu: Ba kích hay vào huyết phận thận kính bổ dương khí, bố...
  quả Mít

  QUẢ MÍT

  QUẢ MÍT (BA LA MẬT) (ARTOCARPUS IN FEGRIFOLIA FORST) Đọc thêm các tên khác : Năng già kết, Bà na sa,  A tát đa Những tên này đều...
  LÀ ME CHUA

  LÀ ME CHUA

  LÀ ME CHUA (TOAN TƯƠNG) (PHYSALIS ALKEKENGIL.) Đọc thêm các tên khác: Kim đăng lung thảo ; Khổ uy 5. Khổ đam Lạc thần châu 8....
  HẠT TÍA TÔ

  HẠT TÍA TÔ

  HẠT TÍA TÔ (TỬ TÔ TỬ) Đọc thêm các tôn khác: 1) Sao tô tử 2) Chích tứ tô 3) Gia tô tử 4) Đỗ tô tứ...