Trang chủ Y lý y học cổ truyền

Y lý y học cổ truyền

  SẮC, MẠCH, CHỨNG

  SẮC, MẠCH, CHỨNG

  SẮC, MẠCH, CHỨNG A- NGUYÊN VĂN : Phù mạch chỉ tiểu, đại, hoạt, sáp, phủ, trầm(1), khả dĩ chỉ hiệt; Ngũ tạng chi tượng, khả dĩ...
  CHẨN MẠCH NHÂN NGHINH, THỐN KHẨU

  CHẨN MẠCH NHÂN NGHINH, THỐN KHẨU

  CHẨN MẠCH NHÂN NGHINH, THỐN KHẨU 人迎,寸口脉诊 Rén yíng, cùnkǒu mài zhěn A- NGUYÊN VĂN : cố Nhân nghinh (1)nhất thịnh(2), bệnh tại Thiếu dương(6); Nhị thịnh(2)bệnh tại...
  KẾT HỢP HÌNH, KHÍ, MẠCH, CHỨNG ĐỂ ĐOÁN BỆNH

  KẾT HỢP HÌNH, KHÍ, MẠCH, CHỨNG ĐỂ ĐOÁN BỆNH

  KẾT HỢP HÌNH, KHÍ, MẠCH, CHỨNG ĐỂ ĐOÁN BỆNH 结合型氣脉证诊病 Jiéhé xíng qìmài zhèng zhěn bìng A- NGUYÊN VĂN : Tất tiên độ kỳ hình chi phì sâu,...
  MẠCH TỲ

  MẠCH TỲ

  MẠCH TỲ A- NGUYÊN VĂN : Tỳ mạch giả thổ dã, cô tạng dĩ quán tứ bàng giả dã(1). Thiện giả bất khả đắc kiến, ác...
  MẠCH CAN HUYỀN

  MẠCH CAN HUYỀN

  MẠCH CAN HUYỀN A- NGUYÊN VĂN : Xuân mạch giả can dã, đông phương mộc dã, vạn vật chi sở dĩ thủy sỉnh dã, cố kỳ...
  CÁC LOẠI MẠCH CHỨNG

  CÁC LOẠI MẠCH CHỨNG

  CÁC LOẠI MẠCH CHỨNG A- NGUYÊN VĂN : Phù mạch giả, huyết chi phủ dã, trường tắc khí trị(1), đoản tắc khí bệnh(2), sác tắc...
  CÒN VỊ KHÍ THÌ SỐNG, MẤT VỊ KHÍ THÌ CHẾT

  CÒN VỊ KHÍ THÌ SỐNG, MẤT VỊ KHÍ THÌ CHẾT

  CÒN VỊ KHÍ THÌ SỐNG, MẤT VỊ KHÍ THÌ CHẾT A- NGUYÊN VĂN : Phàm tướng(1)ngũ sắc, diện hoàng mục xanh, 'diện hoàng mục xích, diện...
  TRIỆU CHỨNG 12 KINH KHÍ TUYỆT

  TRIỆU CHỨNG 12 KINH KHÍ TUYỆT

  TRIỆU CHỨNG 12 KINH KHÍ TUYỆT A- NGUYÊN VĂN : Thái dương chi mạch, kỳ chung(1)dâ đới nhãn(2)phản chiết xế tung(3), kỳ sắc bạch. Tuyệt hân(4)nãi...
  KHÍ ÂM DƯƠNG THỊNH SUY THEO THỜI KHÍ

  KHÍ ÂM DƯƠNG THỊNH SUY THEO THỜI KHÍ

  KHÍ ÂM DƯƠNG THỊNH SUY THEO THỜI KHÍ A- NGUYÊN VĂN : Chính nguyệt, nhị nguyệt thiên khí thủy phương, địa khí thủy phát, nhân khí...
  VỌNG CHẨN  NHÌN NGŨ SẮC

  VỌNG CHẨN  NHÌN NGŨ SẮC

  VỌNG CHẨN NHÌN NGŨ SẮC 望五色 Wàng wǔsè A- NGUYÊN VĂN : Dĩ ngũ sắc mệnh tạng, thanh vi can, xích vi tâm, bạch vi phế, hoàng vi...
  VẤN ĐỀ THỌ YỂU

  VẤN ĐỀ THỌ YỂU

  VẤN ĐỀ THỌ YỂU 寿夭问题 A- NGUYÊN VĂN : Hà thất nhi tử, hà đắc nhi sinh ? Thất thần giả tử, đắc thần giả sinh dã. Hà...
  BỆNH NGOẠI CẢM

  BỆNH NGOẠI CẢM

  BỆNH NGOẠI CẢM 外感病 A- NGUYÊN VĂN : Phong tòng ngoại nhập, lệnh nhãn chấn hàn(1), hãn xuất đầu thông, thân trọng ố hàn, trị tại phong...
   Nguyên tắc vận dụng Du và Mộ huyệt

   Nguyên tắc vận dụng Du và Mộ huyệt

   Nguyên tắc vận dụng Du và Mộ huyệt Phương pháp chọn Du huyệt và Mộ huyệt của tạng phủ có bệnh để tiến hành trị...
  Du huyệt

  BẢNG DU MỘ HUYỆT

  BẢNG DU MỘ HUYỆT 俞尊穴 Ngũ tạng, Lục phủ trong cơ thể con người đều có biểu hiện Du huyệt và Mộ huyệt của nó ra...
  THỐN HÔNG ĐÙI

  THỐN MẶT TRƯỚC CHÂN

  THỐN BÀN TAY 1. Mốc giới hạn: Ngang khớp cổ tay đến khớp bàn tay ngón tay 2. Cách đo: Đo dọc 3. Số thốn theo tiền...
  THỐN LƯNG, THẮT LƯNG

  THỐN LƯNG, THẮT LƯNG

  THỐN LƯNG, THẮT LƯNG A. ĐO NGANG 1. MỐC giới hạn: Khoảng cách của hai góc trên trong xương bả vai 2. Cách đo: Đo ngang. 3. Số...
  THỐN ĐẦU

  THỐN ĐẦU

  THỐN ĐẦU A. ĐO NGANG 1. MỐC giới hạn: giữa 2 góc tóc trán (Đầu duy) 2. Cách đo: Đo ngang. 3. Số thốn theo tiền nhân (Linh...
  KHÍ NGŨ TẠNG LỤC PHỦ

  KHÍ NGŨ TẠNG LỤC PHỦ

  KHÍ NGŨ TẠNG LỤC PHỦ A- NGUYÊN VĂN : Ngũ tạng khi(1): Tâm chủ y(2), phế chủ khái(3), can chủ ngữ(4), tỳ chủ thôn(5), Thận chủ...
  BỆNH CỦA NGŨ TẠNG

  BỆNH CỦA NGŨ TẠNG

  BỆNH CỦA NGŨ TẠNG (I) A- NGUYÊN VĂN : Can bệnh giả, lưỡng hiếp hạ thống dẫn thiếu phúc, lệnh nhăn thiện nộ. Hư tắc mục hoang...
  BỆNH BA KINH ÂM, BA KINH DƯƠNG

  BỆNH BA KINH ÂM, BA KINH DƯƠNG

  BỆNH BA KINH ÂM, BA KINH DƯƠNG A- NGUYÊN NHÂN : Nhị dương (1) chi bệnh phát tâm tỳ, hữu bất đắc ẩn khúc (3), nữ...